Relevant fullborda parrelationen for ett stabilt foraldrasamarbete

Relevant fullborda parrelationen for ett stabilt foraldrasamarbete

For att det amna vara mojligt att uveckla ett stabilt foraldrasamarbete runtom barnet over tid ar det bra att sluta den forr parrelationen.

Det utfor det lattare att omvaxla fokus och konstruera ett nytt sorts kooperation som koper ifall barnets behov och kanslor och mindre om foraldrars egna behov och intressen.

Det kan plocka tid att skrida vidare

Det forsta steget mot ett valfungerande foraldrateam ar att fullborda er parrelation. Ar du chockad, arg eller i sorg ovanfor skilsmassan hjalper det att halla atskils det som hant er som par fran ert foraldraskap. Den som lamnar relationen kan redan ha kopplat ifran karleksrelationen fran foraldraskapet. Pro den som upplever separationen som en chock tar processen langre tid.

Att behandla och sorja ett uppbrott kan besta ett langt sorgearbete. Det gar vanligtvis pa tvars mot de snabba idealen i vart samhalle. ”Vada, inneha du ej gatt vidare an?” fragar nagon efter ett halvar och forvantar sig en rolig singelkompis att ga ut och kalasa med. Psykisk pina och psykologiska lakningsprocesser kan leva inom oss i flertal ar och kan inte stressas kungen. Men under tiden behover vi hitta ett fungerande foraldraskap for barnets leva kan ju inte sattas gallande intermission.

Tank dig tvenne parallella spar

Pro att skrida vidare kan du grubbla gallande er relation som tva led, ett foraldra- och ett parspar. I parsparet hamnar kanslorna som ledning ditt ex som karlekspartner, i foraldrasparet laggs det som galler din medforalder. De par sparen inneha olika kommunikationsvagar, ton och innehall. Parsparet ar den andel fran relationen som du sorjer och bearbetar. Foraldrasparet amna ni behalla och elaborera och har ska den kognition hjarnan styra. Det ska ej anvandas som forevandning pro att anlanda at en person som sarat dig eller for att upprepa oforratter och svek. Foraldrateamet utgar fran barnets basta och amna byggas runtom barnet. Det amerikanska uttrycket ”when they go low, we go high” sammanfattar en synsatt som utfor foraldrateamet strongt. Satt en vorda i att upptrada schysst aven nar din medforalder inte formar att halla forbund.

Undvik triggers

For att ej fastna i kanslorna som hor till er parrelation kan det mildra att avstyra triggers. Har ar forstas kontakten med din medforalder en nyckel. Det ar bra att skapa en forutsagbar, neutral och korrekt kontakt.

Valmenande kompisar och slaktingar kan amna ta ditt omgang och bekrafta hur illa du har blivit behandlad. Ifall du sager att du forstar deras omtanke men att du plikt arbeta kungen lojaliteten till din medforalder, sa kan de forsta vilket stod du behover.

Att forutsaga jobbiga situationer ar aven till hjalp. Fester och middagar dar du ar den enda singeln kan ringa dig att uppleva dig overgiven. Kanske vill du ha en ”avkylningsperiod” innan du aterupptar den delen fran ditt sociala leva.

Baby kan ocksa trigga de arme kanslorna. Manniskobarn langtar efter sin andra foralder och vagrar att samarbeta sa flinkt nagonting blir det minsta stressigt. Darfor dessa situationer ar ofrankomliga kan en raddning vara att gallande forhand filosofera ut va du ska prata och handla. Pro att administrera situationen och bli mindre kanslomassigt pressad kan du exercera. Andvand fraser som ”jag vet att du langtar efter pappa och i morgon amna du ringa ses honom och ha det kul. Men nu ska sjalv forsoka trosta dig”. Eller ”ja, mor ar avsevart battre pa att gora flator. Genast inneha ju du och jag ett traningslager pro det”.

Betydelsen fran forlatelse

Forlatelse handlar ifall ar att frige taget och lagga grejer bakom sig, och i stallet agna sin ork at nuet och framtiden. Eftersom ar det i grunden en sjalvupptagen process att forlata sitt ex, alldenstund det hjalper dig att ansluta loss och skrida framat.

Forlatelse kan handla praktiskt och onskvart att strava efter men kan ej skyndas fram. Forlatelse kraver att vi sorjer och altar vara upplevelser, sa att de inte langre smartar eller belastar oss. Det koper mindre om att riktig knysta ”jag forlater dig” an ifall att allena komma till vila med det som hant.

Forlatelse innebara inte heller att man ursaktar ett beteende. Man kan forlata, kanske for att man inser att den andra inte kunde battre, madde knas eller varje omogen, samt ifall man inte Ryska sexiga kvinnor ursaktar logner, otrohet eller svek.

Klocka ert barns synsatt ar forlatelsen gynnsam alldenstund den skapar lugn i dig och i ditt proportion till den andra foraldern. Men forlatelseprocessen handlar om er parrelation och ar inte essentiell for barnet. Ett fungerande saet bygger ej kungen att ni forlatit eller ursaktar varandra. Det koper i stallet om att ni inneha skilt ut foraldraskapet fran er parrelation.

Styrkan i att kunna forlata sig allena

Att forlata nagon annan kan vara svart, men for en del fran oss ar det svarast att forlata oss sjalva. Det ar vanligt att vi i turbulensen rakar knysta och producera sadant som vi senare angrar. Ha talamod med dig personligen i detta! Du ar enbart en individ och gar genom en svar period. Att reagera barnsligt och egoistiskt nar man ar i kris ar manskligt och sager inget om vem du ar kungen djupet. Det betyder ej att du pa sikt kommer att fungera gallande en likadan ledsen grad. Det viktiga ar inte heller vilka enskilda grejer du har sagt eller gjort, utan att du kan fundera ovan dem och hitta strategier forut att foreta avvikande framover.

Din och barnets relation ar exklusiv

Tupplur i att relationen till barnet ar originell. Det finns ingen annan relation dar du far jambordig flertal chanser att aterstalla, stalla till ratta, be ifall ursakt och inleda om.

Foraldrar ar minsann blott folk (som forsoker!)

Foraldraskapet tillater oss att rakas i det jobbiga och darefter ga framat sallskap. Att storta dit aterigen. Nagon inneha sagt att det tar jamstalld lang tid att bavan ut nagon klocka sitt leva som tiden man har levt sallskap. Parrelationer avslutas sallan lika spikrakt i praktiken som i teorin. Slut betyder inte stadse helt slut. Foraldrar fortsatter att vara ICE i mobilerna och lagar mat och fixar bilen at varandra langt efter att de flyttat delad. Vi ringer varandra nar det ar marigt och ligger med varandra ehuru vi inneha gjort slut. Och ifall var medforalder traffar en ny partner far vi abrupt for oss att allt anda inte ar forut sent och vill brada den nya. Vi tala sallan om att separationsprocesser ser ut sa arme, men det ar minsann det vanliga. Men dessutom om processen vacklar sa kan ni tjanstgora forut att skapa ett stabilt foraldrateam.

Leave a Reply